Subject: Sát thủ Hoàng Phủ Ngọc Phan và Nguyễn Thị Đoan Trinh Print to printer
Poster: lylac  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Bài nầy tôi sẽ đọc lại. Nhưng tức quá phải nói ngay ra đây là có mấy tên Bắc Kỳ di cư 1954, cũng là sỉ quan hoặc viên chức của VNCH, thế mà chúng nó bây giờ bưng bợ Cộng hết biết; quay ra a dua theo VC chửi VNCH hết biết luôn. Các bạn có biết chúng là ai không ?? Xin kể ra nghe :
1) Tên Thiếu uý BĐQ Nguyễn phương Hùng, ( livestream trong youtube hằng ngày )
2) Thiếu uý TQLC Nguyễn ngọc Lập, trơ cái mặt dám nói VNCH là tay sai và lính đánh thuê cho Mỹ ...
3) Thằng già Nguyễn mạnh Cường cựu cán bộ Xây Dưng Nông Thôn ....
4) Con mụ Phùng tuệ Châu xưng là cựu luật sư Toà thượng thẩm Saigon, nghe mới ghê ...
4) Dinh viết Tứ ... Các bạn biết gì không, hoặc có ý kiến ghi ra cho biết với.
Còn cá nhân tôi mỗi lần nghe chừng vài phút là tôi lôi mẹ chúng nó ra mà xả...xui !

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com