Subject: Sát thủ Hoàng Phủ Ngọc Phan và Nguyễn Thị Đoan Trinh Print to printer
Poster: dbuikhac  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Anything happened to them ?

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com