Subject: Trung Úy Nguyễn Tấn Tường Khóa 19 Thủ Đức Print to printer
Poster: LKMinh  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Kính gởi các bạn,

Có người gọi nhờ tôi thông báo giúp cho bà mẹ già trên 90 tuổi tìm con:

Trung Úy Nguyễn Tấn Tường, Khóa 19 Thủ Đức

Sĩ quan hành chánh tài chánh Pleiku (có thể tiểu khu hay quân đoàn II)

Đã mất tích sau ngày 30-4-75 cho đến nay.

Nếu ai biết được nguyên nhân... Xin liên lạc với

Bà Thanh

Số phone: 714-904-4486, USA

Người loan tin

letamanh - lê anh dũng

Nguyen Quang Duy duyact@yahoo.com.au

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com