Subject: Quá khứ đã chết! Print to printer
Poster: luong55  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Hay quá là hay! Mười tám tháng mới có đứa moi ra KHEN HAY.
Một ông lính Việt Nam Cọng Hoà [không thấy bịa ra cấp bậc, chắc sợ bịa là sĩ quan thì phải bịa về thời gian và địa điểm "cải tạo", và bịa về vụ H.O.] đã từng được đi du học ở Mỹ có con học hành ngon lành mười tám năm phổ thông cộng thêm 4 năm đại học, nhà có TV, có máy tính click chuột một lúc là tìm ra sự thật một cách "vô tư". Trong lúc có một ông cựu chiến binh hồi bị họ bắt đi gở mìn lung tung không sao, lúc đi kiếm miếng ăn để sống đạp phải mìn mất đi một chân. Hai thằng cha lính mà sao hoàn cảnh khác biệt nhau quá. Còn thằng con khoe mẽ mà không nói thằng cha mình nó có tâm tình hay dạy dỗ mình điều hay lẽ phải gì hay không.

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com