Subject: Vuốt Mặt Print to printer
Poster: doctin  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Bài hát này hay lắm, tuy nhiên ngày nay ít được hát lại. Điều này có lẽ đã làm cho một số kẻ có đầu óc lú lẫn chóng quên đi tội ác của quân xâm lược ngày trước mà nay cất tiếng ca ngợi kẻ thù.


---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com