Subject: Re: Phi Công F5 VNCH Print to printer
Poster: quangphan  
Source: http://www.canhthep.com  


Anh Không Quân hớn hở, ném bom giết giặc tơi bời
Quân dân ta không thể tha loài Cộng nô xâm lăng


---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com