Subject: Chuyện Hai Người Phi Công VNCH và CSBV... Vượt Biển Tìm Tự Do Print to printer
Poster: tmh  
Source: http://www.canhthep.com  
 

x2.jpg


Cám ơn tác giả (hình trên) đã nhờ Tmh đăng lên và để nhắc nhở những kỷ niệm trong cuộc sống sau biến cố 1975.


---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com